Mefisto...diabeł czy anioł?

Temat: weksel
wierzyciela. W takim wypadku dłużnik może złożyć sumę pieniężną do depozytu sądowego na koszt i ryzyko posiadacza weksla. Jeśli dojdzie do częściowej zapłaty, to dłużnik wekslowy może żądać umieszczenia o niej...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=99