Mefisto...diabeł czy anioł?

Temat: Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego
z dziećmi autystycznymi. Tematyka: 1. Definicja i historia rozwoju pojęcia autyzmu. 2. Klasyfikacja autyzmu wg ICD-10. 3. Klasyfiakcja autyzmu wg DSM-IV. 4. Obszary zaburzeń funkcjonowania w autyźmie (sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna). 5. Rozwój dziecka zdrowego a...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=763Temat: Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego
pracujących z dziećmi autystycznymi. Tematyka: 1. Definicja i historia rozwoju pojęcia autyzmu. 2. Klasyfikacja autyzmu wg ICD-10. 3. Klasyfiakcja autyzmu wg DSM-IV. 4. Obszary zaburzeń funkcjonowania w autyźmie (sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna). 5. Rozwój dziecka zdrowego...
Źródło: lith.nerwica.com/viewtopic.php?t=15878


Temat: Prawo dziecka do zdrowia
i społeczny. Według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą, to poczucie bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł moralnych, w świecie sprawiedliwości społecznej. Konferencja zapoczątkowała, a książka kontynuuje dyskusję nad sytuacją dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, nad stopniem postrzegania i przestrzegania ich prawa do zdrowia. W dyskusji głos zabrali socjologowie, filozofowie, pedagodzy, psychologowie, lekarze, terapeuci. Podręcznik będzie cenną pomocą dydaktyczną na studiach pedagogicznych, szczególnie tam, gdzie realizowany jest przedmiot "biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania". Oficyna Wydawnicza Impuls Typ: eBook w formacie PDF...
Źródło: forum.dobreebooki.pl/viewtopic.php?t=2671


Temat: Nauka Kościoła - co to takiego?
" />istnieją definicje klasyczne/ odwieczne i i nowomodne wg których nauka to tylko nauki przyrodnicze odwieczny podział nauk, to: nauki ścisłe: matematyka, logika, nauki strukturalne nauki przyrodnicze: fizyka, chemia, biologia, nauki o Ziemi, astronomia, medycyna teoretyczna, geografia nauki inżynieryjne nauki humanistyczne: historia, antropologia kulturowa, filozofia, lingwistyka...; nauki społeczno-ekonomiczne: antropologia, historia, geografia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, pedagogika, psychologia. w skład nauk społecznych wchodzą nauki: demograficzne, ekonomiczne, etnologiczne, filozoficzne, historyczne, o kulturze, o literaturze, o pracy i polityce społecznej, organizacji i zarządzania, orientalistyczne, o sztuce, pedagogiczne, polityczne, pra- i protohistoryczne, prawne, psychologiczne, teologiczne, słowianoznawstwa, socjologii, statystyki i ekonometrii oraz Badania Polonii, Historii Nauki i Techniki, Językoznawstwa. W pewnym sensie, którego chyba na razie nie zrozumiemy ‟paradygmaty nauki/naukowości są związane z pojęciem obowiązującego konsensusu społecznego i...
Źródło: dyskusje.katolik.pl/viewtopic.php?t=15923


Temat: Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej polecamy szkolenie
Terminy: 2010-05-14 Temat: Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. Czas trwania: 9:00-16:00 Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej. Tematyka: 1. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu. 2. Interwencja kryzysowa i jej...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=2899


Temat: Wrocław - szkolenie E-TEKSTY ze stażem wolontariackim dla Portalu Pomocy Psychologicznej PSYCHOTEKST.PL
... Stowarzyszenia INTRO i portalu psychologicznego PSYCHOTEKST - ogólne zasady, podstawowe definicje i idea działania organizacji pozarządowych, podstawowe informacje o działalność stowarzyszenia i portalu, planowane kierunki rozwoju, zapotrzebowanie na wolontariat - aby...
Źródło: psychocafe.pl/index.php?showtopic=1688


Temat: Powstawanie ludologii jako nauki
... od celu, poziomu i charakteru badań i dostosowanie ich do przedmiotu badań, lub też w szczególnych przypadkach zastosowanie kompilacji metod zaczerpniętych z literaturoznawstwa, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pedagogiki i glottodydaktyki, czy innych...
Źródło: ptbg.org.pl/forum/viewtopic.php?t=140


Temat: Konferencja "Retoryka dawna" 16-17 III 2009, Kraków
nauczanie retoryki w różnych systemach pedagogicznych â—Ź problem autorytetu w retorycznej teorii i praktyce (spory o imitację i emulację) â—Ź problem zależności system retoryczny − tekst â—Ź retoryka a teoria argumentu...
Źródło: polonistyka.edu.pl/viewtopic.php?t=582


Temat: Powstawanie ludologii jako nauki
np. metodologia action research (Prof. Wilczyńska UAM proponuje polski odpowiednik „badania w działaniu”) została zaczerpnięta przez glottodydaktykę z nauk społecznych i z powodzeniem również sprawdziłaby się w przypadku wielu gier towarzyskich. Próba definicji gier fabularnych (a następnie „mechaniki gier fabularnych” i innych terminów z nimi związanych) podjęta przeze mnie, Kol. Jerzego Rzymowskiego i inne osoby, która zaowocowała burzliwą dyskusją i przeniosła się ... spisana treść w formie opowiadania), podręcznik jako tekst. 2) Językoznawcę może zainteresować język podręcznika, sesji, swoisty żargon graczy (jak wielu innych grup społecznych), komunikacja między graczami, między graczami a prowadzącym, między ich postaciami i postaciami niezależnymi i wiele innych. 3) Socjologa mogą zainteresować zjawiska społeczne dotyczące graczy, postaci, czy nawet świata przedstawionego. 4) Psychologa może zainteresować temat identyfikacji z odgrywaną rolą itp. I tak dalej można by wymieniać innych przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, czy nawet ścisłych. Ale czy można ich wszystkich nazwać ludologami? Czy wystarczy fakt, że zajmowali się jedną z wielu gier towarzyskich? Nie staram...
Źródło: ptbg.org.pl/forum/viewtopic.php?t=140