Mefisto...diabeł czy anioł?

Temat: jak zmusić komornika
on art. 1086 par. 5. kpc, który mówi, że w przypadku bezskutecznej egzekucji art. 823. nie stosuje się i mam dalej płacić. Pytania: 1. Proszę mi podać definicję BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI wg stanu prawnego na dzień 06.04.2005, bo na dzień dzisiejszy taka jest, ale dotyczy kontekstu wystąpienia o zaliczkę alimentacyjną, a przecież PRAWO NIE DZIAŁA WSTECZ? 2. Jeśli takiej definicji nie ma (ja...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4208Temat: pytania z końca slajdów.
... Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie. Funkcje: * emisyjna - wprowadzenie pieniądza do obiegu, * dochodowa -...
Źródło: ekonomia-ue2.cba.pl/viewtopic.php?t=122


Temat: Raz w życiu będzie można nie spłacać długów
... się dla banku obligatoryjne, bo bank będzie chciał zabezpieczyć swoją wierzytelność jak najlepiej. To jest kolejny zastępczy temat, który nie rozwiązuje ŻADNEGO problemu. W ogóle bawią mnie takie definicje - trwałe,...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=5529


Temat: Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji
no to tak moj temat to "Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nieruchomości na podstawie Dom Banku. " temat widze ze praktycznie taki sam ;p Rozdział 1. Pojęcie kredytu bankowego 1.1. Definicja kredytu bankowego 1.2. Rodzaje kredytów 1.3. Procedura kredytowa, ocena wiarygodności 1.4. Formy zabezpieczenia kredytu 1.5. Pojęcie kredytu hipotecznego Rozdział 2. Charakterystyka hipoteki 2.1. Hipoteka oraz jej przedmiot 2.2. Hipoteka jako zabezpieczenie 2.2. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką 2.3. Ustanowienie hipoteki pierwszy rozdzial juz mam i 1 oraz 2 podrozdzial z drugiego, dalej mysle czy dac takie cos jak "wierzytelnosc zabezpieczona hipoteka" i dalej "ustanowienie hipoteki".czy warto to...
Źródło: forum.abc-ekonomii.net.pl/viewtopic.php?t=911


Temat: Państwo minimum według UPR
... i z definicji się nie da tego oprocentować - co najwyżej wierzytelność która jest przez nią zabezpieczona. Można pisać sporo więcej o bezsensach w programie UPR tylko szkoda na to klawiatury....
Źródło: frizona.pl/showthread.php?t=945


Temat: Złoto, rezerwa częściowa, weksle- przemyślenia i wątpliwości
prawo inaczej wierzytelność do równowartość dóbr które odpowiadają pracy jaką wykonało się na rzecz innej osoby, czyli poprzez pracę skredytowałem czyjąś konsumpcję względnie inwestycję i w zamian dostałem gotówkę. czy otrzymanie...
Źródło: frizona.pl/showthread.php?t=459


Temat: Przedstawione do dyspozycji , wątpliwosci
Przedstawione do dyspozycji , wątpliwosci   W ustawie o podatku od osób fizycznych w art 11 jest definicja przychodów. Treść : Przychodami, ....................., są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. I teraz pytanie : 1.Czy powstanie wierzytelności z tytułu ubezpieczenia społecznego (ZUS nie wypłacił należnych środków, ... metodę kasową, czyli płacimy podatek od tych wypłat ubezpieczeń które otrzymaliśmy faktycznie. Ale przecież nie bez przyczyny ustawodawca rozszerzył definicje i dodał " i wartości pieniężne" - czyli zobowiązania, tym bardziej że zobowiązania ZUS są szczególne ze względu na wynikanie ich wprost z ustawy o ubezpieczeniach społecznych. 2. Jakie rozstrzygnąć znaczenie definicji z art. 11 wobec tekstu art. 20.2 gdzie użyto słowa...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=105587


Temat: Przepisanie dzialki obciazonej hipoteka
  Witam Kwestię tą reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Już z samej definicji hipoeki, "w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=69586


Temat: Dług publiczny
Posługujesz się definicją z 4 grudnia.. Może posługujmy się współczesną definicją co? Bo mierzenie podaży pieniądza jest trochę trudniejsze (liczenie agregatów M0-M2 i szacowanie Ich płynności). Wedle tego co mówisz hossa ... i współczesną definicję. Mogą, ale w sposób mniej efektywny niż zrobiłby to Kowalski. Żeby dotrzeć, od Kowalskiego do jakiegoś przedsiębiorstwa, pieniądze przechodzą długą drogę w aparacie administracyjnym, no i troszku się ... Moim zdaniem bank po znacjonalizowaniu powinien być normalnie prywatyzowany w przetargu na akcje, bez prawa pierwokupu dla byłych właścicieli. Jeśli bank otrzymuje zapomogę (Jego długi są spłacane, lub niespłacalne wierzytelności kupowane)...
Źródło: eufi.org/showthread.php?t=25608


Temat: Sprzedaż lub wniesienie do spółki "osoby fizy
... weksle. 4. Rzeczowe aktywa obrotowe, tj. materiały, towary i produkty. 5. Należności (wierzytelności) wymagalne i możliwe do odzyskania. 6. Zbiór rzeczy i praw, jaki stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu przedmiotowym w myśl...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=16793


Temat: Forex a podatki..
... nieściągalnymi wierzytelnościami czy też stosowanie współczynników w przypadku amortyzacji środków trwałych. Warto również podkreślić, że w zakresie optymalizacji brak jest uniwersalnych rozwiązań. Każde rozwiązanie optymalizacyjne powinno być zawsze dostosowane do potrzeb...
Źródło: forex.nawigator.biz/dyskusje/viewtopic.php?t=10976


Temat: Definicje...
Definicje...   Konsultant - ktoś, kto weźmie zegarek od Twojej żony, powie Ci ktora godzina, po czym każe zapłacić za informację. Ekonomista - ekspert, który potrafi dzisiaj dokładnie wyjaśnić, czemu jego ... atomu mózgu Zaręczyny - zobowiązania krótkoterminowe. Klauzula przedmałżeńska - przelew wierzytelności Noc poślubna - przelew kapitału na inwestycje Doświadczenie - coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś Koleżanka ... wszystkiego i potrafi znaleźć wartość niczego Psychiatra - człowiek który zawsze znajdzie u ciebie jakieś zaburzenie. Jeżeli nie znajdzie to napisze:"Ukryte". Definicja trzeźwości - człowiek jest trzeźwy tak długo, jak długo...
Źródło: sdcv.pl/showthread.php?t=14359